BAZA WIEDZY & CASE STUDY

Księgowość: Spółka cywilna

Spółka cywilna: Księgowość

Spółka cywilna stanowi najprostszą formę wspólnej działalności dwóch przedsiębiorców. Jej dużą zaletą są stosunkowo niskie koszty związane z utworzeniem działalność. Dlatego też spółka cywilna jest formą często wybieraną przez przedsiębiorców, którzy rozwijają działalność gospodarczą poprzez przekształcenie jednoosobowej działalności właśnie w spółkę.

Księgowość spółek cywilnych różni się od księgowości spółek z o.o., jak i innych form działalność gospodarczej. Dlatego też kwestie związane z ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych w firmie warto powierzyć ekspertom.

Biuro Mika Consulting posiada bogate doświadczenie w obsłudze księgowej firm, w tym spółek cywilnych. Spółka cywilna, w której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne ma swobodę wyboru formy prowadzenia księgowości, która może przyjąć postać:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • ksiąg rachunkowych (tzw. pełnej księgowości).

W przypadku większości spółek cywilnych optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie uproszczonej formy księgowości. Jest ona jedna i wspólna dla wszystkich wspólników. Co ważne, w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uwzględnia się wyłącznie przychody wspólników, jakie są osiągane w ramach spółki.

W ramach spółki cywilnej księgowość nie zawsze może przyjąć postać podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Takie rozwiązanie jest niemożliwe w sytuacji, kiedy:

  • co najmniej jeden ze wspólników jest osobą prawną albo tzw. ułomną osobą prawną (spółką jawną lub komandytową),
  • przychody netto za sprzedaży towarów i produktów, operacji finansowych za ubiegły rok obrachunkowy wyniosły co najmniej 2 miliony euro (równowartość tej kwoty w złotych).

Spółka cywilna: Księgowość dla podmiotów krajowych

Mika Consulting: Profesjonalna księgowość spółek cywilnych

Księgowość spółek cywilnych zajmuje ważne miejsce w naszej ofercie. Zajmujemy się zarówno prowadzeniem księgowości na tzw. zasadach uproszczonych, jak i pełnej księgowości spółek. Współpracujemy w tym zakresie z podmiotami działającymi na terenie całego kraju. Posiadamy doświadczenie w obsłudze różnych branż i gałęzi przemysłu.

Nasi Klienci zyskują:

  • bezpieczny i nieograniczony dostęp do danych kadrowych i płacowych z dowolnego miejsca na świecie,
  • dedykowanego opiekuna księgowego dopowiedzianego za prowadzenie księgowości spółki,
  • wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i podatkach,
  • bieżącą informację o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach prawa, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą ich działalności.

Ze względu na szeroki zasięg świadczonych usług konsultacje i spotkania z Klientami najczęściej odbywamy w formie online. W celu umówienia bezpłatnej konsultacji prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza na stronie Biura, email lub telefon. Jednocześnie Klientów, którzy chcieliby się z nami spotkać osobiście zapraszamy do wizyty w wybranym Biurze. Działamy w trzech lokalizacjach: Katowice (ul. Wrocławska 54), Będzin (ul. 11 listopada 9) lub Czeladź (ul. Wojkowicka 14 A).

JAKOŚĆ USŁUG POŚWIADCZAJĄ CERTYFIKATY

Co o nas mówią klienci?

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV