BAZA WIEDZY & CASE STUDY

Księgowość: Spółka jawna

Spółka jawna: Księgowość

Spółka jawna jest osobową spółką handlową prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, a więc nazwą spółki. Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną, co oznacza, że może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Spółka jawna jest podatnikiem na potrzeby podatku od towarów i usług (VAT), nie jest natomiast podatnikiem podatku dochodowego.

W spółce niebędącej podatnikiem CIT, podatnikami podatku dochodowego są wyłącznie poszczególni wspólnicy, który płaca podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. Co ważne, każdy ze wspólników rozpoznaje dochody w spółce jawnej w proporcji do przysługującego mu udziału w jej zysku. Osoby będące osobami fizycznymi mogą wybrać:

 • opodatkowanie według skali podatkowej,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (warunkiem jest, że tę formę przyjmą wszyscy wspólnicy).

Spółka jawna może natomiast prowadzić księgowość w postaci:

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • zasad pełnej księgowości (księgi rachunkowe)
 • ewidencji przychodów, jeżeli wspólnicy wybrali opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W określonych przypadkach spółka jawna jest zobowiązana do prowadzenia księgowości na zasadach tzw. pełnej księgowości. Ma to miejsce wówczas, gdy:

 • przychody netto spółki przekroczą 2 mln euro w danym roku,
 • wspólnikiem w spółce jest osoba prawna (w tym przypadku nie obowiązuje limit przychodów netto).

Mika Consulting: Profesjonalna księgowość spółek jawnych

Księgowość spółek jawnych zajmuje ważne miejsce w ofercie naszego biura. Od lat z sukcesami obsługujemy spółki o zróżnicowanych przychodach działające w ramach różnych branż i gałęzi przemysłu. Nasze usługi kierujemy do podmiotów z terenu całego kraju. Posiadamy profesjonalne narzędzia, które umożliwiają nam zapewnienie kompleksowej i rzetelnej obsługi księgowej na odległość.

Klientom zapewniamy:

 • rzetelne prowadzenie księgowości spółki zgodnie z zadeklarowaną formą,
 • możliwość rozliczania płatników CIT zgodnie z zadeklarowaną formą,
 • bezpieczny i nieograniczony dostęp do danych kadrowych i płacowych z dowolnego miejsca na świecie,
 • dedykowanego opiekuna księgowego dopowiedzianego za prowadzenie księgowości spółki,
 • wsparcie doświadczonego zespołu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i podatkach,
 • bieżącą informację o wszelkich zmianach w obowiązujących przepisach prawa, które w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczą ich działalności.

Ze względu na zasięg świadczonych usług także spotkania z Klientami i konsultacje odbywamy w formie online. W celu umówienia się na bezpłatne spotkanie online prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie Biura, kontakt mailowy lub telefoniczny. Klientów, którzy chcieliby się z nami spotkać osobiście zapraszamy do wizyty w wybranym Biurze. Działamy w trzech lokalizacjach: Katowice (ul. Wrocławska 54), Będzin (ul. 11 listopada 9) lub Czeladź (ul. Wojkowicka 14 A).

JAKOŚĆ USŁUG POŚWIADCZAJĄ CERTYFIKATY

Co o nas mówią klienci?

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV