BAZA WIEDZY & CASE STUDY

Na czym polega przekształcenie spółki?

Na czym polega przekształcenie spółki?

Działalność gospodarcza może być prowadzona w różnej formie. Wybór formy prawnej prowadzonej działalności determinuje szereg kwestii, takich jak chociażby forma rozliczania z Urzędem Skarbowym. Wraz z rozwojem działalności możemy zmieniać jej formę prawną. W praktyce obserwujemy przede wszystkim:

  • przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki,
  • przekształcenia spółek.

W poniższym artykule skupimy się na zagadnieniu przekształceń spółek. Czym jest przekształcenie spółki? Jakie niesie za sobą konsekwencje? Czy proces ten dotyczy wszystkich spółek?

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki to proces, który polega wyłącznie na zmianie formy prawnej prowadzonej działalności. W konsekwencji spółka zachowuje swoją tożsamość i dalej funkcjonuje. Przy przekształcaniu często stosuje się określenia „spółka przekształcona” lub „spółka przekształcana”. Jednak w wyniku przekształcenia nie powstaje nowy podmiot prawny.

Zmianę formy prawnej prowadzonej działalności najczęściej wymusza zwiększenie ryzyka biznesowego. Wraz ze wzrostem ryzyka, wspólnicy dążą do sytuacji, w której nie będą odpowiadać majątkiem prywatnym za zobowiązania spółki. Na czym dokładnie polega proces przekształcenia spółki?

Zacznijmy od tego, że przekształcić można wszystkie spółki prawa handlowego, a więc spółkę:

  • jawną,
  • partnerską,
  • komandytową,
  • komandytowo-akcyjną,
  • akcyjną,
  • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształceniu nie podlega spółka, która jest w likwidacji i rozpoczęła podział majątku. Przekształceniu nie podlega również spółka w upadłości. Spółka przekształcona kontynuuje wykonywanie wszystkich umów i kontraktów, które zostały zawarte przed przekształceniem. Co ważne, przejmuje również wszystkie zezwolenia, koncesje, ulgi, prawa i obowiązki. Zmianie nie podlegają również numery ewidencyjne NIP i REGON. Zmianie może podlegać natomiast forma prowadzenia księgowości.

Kiedy dochodzi do przekształcenia spółki?

Za dzień przekształcenia uznaje się dzień wpisu do rejestru przez sąd rejonowy. W tym samym czasie spółka przekształcona (spółka, pod którą dotychczas działała spółka przekształcana) zostaje wykreślona. Dzieje się tak, aby nie okazało się, że dwie spółki funkcjonują jednocześnie. Co do nazwy firmy, może ona pozostać taka sama. Zmienia się tylko jej rozszerzenie. W przypadku przekształcenia spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zmiana ta będzie wyglądała w następujący sposób:

SPÓŁKA S.A.  >  SPÓŁKA Sp. z o.o.

Jeśli jednak w trakcie przekształcenia firma zdecyduje się na inną nazwę, poprzednią musi podawać w nawiasie przez okres roku od przekształcenia.

Jak przekształcić spółkę?

Czym różni się przekształcenie spółki od założeni nowej?

Proces przekształcenia spółki jest na ogół bardziej kosztowny niż założenie nowej jednostki i trwa dłużej. Mimo to, wiele spółek decyduje się na przekształcenie. Wynika to przede wszystkim z zachowania praw i przywilejów spółki przekształcanej. Decydując się na założenie nowej spółki wspólnicy są zobowiązani do podpisania nowych umów czy pozyskania zezwoleń lub koncesji dla nowej firmy. W przypadku przekształcenia spółka przekształcona zachowuje wszystkie umowy, kontrakty, pozwolenia. To duża oszczędność czasu i środków finansowych, która w wybranych branżach rekompensuje kosztowność i czasochłonność tego procesu.

JAKOŚĆ USŁUG POŚWIADCZAJĄ CERTYFIKATY

Co o nas mówią klienci?

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV