BAZA WIEDZY & CASE STUDY

Sukcesja dużej firmy rodzinnej z punktu widzenia biura księgowego

Co zrobić gdy dział księgowy nie nadąża za rozwojem firmy.

Zmiana pokoleniowa a proces sukcesji

Z uwagi na duży rozkwit rodzinnych biznesów przez dekady w Polsce, w ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się coraz częściej konieczność sukcesji z powodu wymiany pokoleniowej. I jest to już często nie tylko drugie, ale i trzecie pokolenie, które zastępuje nie tylko rodziców ale także dziadków.

W odpowiedzi na tak dużą potrzebę sukcesji w ostatnich latach, wiele biur księgowych oraz kancelarii prawnych zaczęło specjalizować się w pomocy oraz doradztwie co do sposobu przeprowadzenia sukcesji.

 

Dobre biuro księgowe jest w stanie perfekcyjnie przygotować plan sukcesji oraz przeprowadzić poszczególne jej etapy, a jednocześnie sprawować nadzór nad jej prawidłowością finansową po to, aby sukcesja nie przyniosła szkody z punktu widzenia nie tylko firmy, ale także nowych właścicieli/członków rodziny.

 

Warto zatem korzystać z usług profesjonalnego biura księgowego, a także zapoznać się tym czym jest sukcesja i jakie daje możliwości, zwłaszcza w odniesieniu do firm rodzinnych. Bowiem niepowodzenie w przeprowadzeniu sukcesji może oznaczać koniec rodzinnego biznesu.

 

Z kolei pomoc doradcza i księgowa doświadczonego biura księgowego, w skutecznym przeprowadzeniu sukcesji może być gwarancją sukcesu dla każdego rodzaju firmy, w tym zwłaszcza biznesu rodzinnego.

Czy warto skorzystać z usług profesjonalnego biura księgowego w procesie sukcesji?

Specyfika biznesów rodzinnych z punktu widzenia potencjalnej sukcesji

 

 • Biznes rodzinny jest specyficznym rodzajem biznesu, gdyż bardzo często założyciel/założyciele firmy są powiązani różnymi zależnościami własnościowymi, finansowymi i spadkowymi, co powoduje, że sukcesja jest procesem znacznie trudniejszym niż w przypadku tradycyjnego rodzaju biznesu,
 • bardzo często też osoby założyciela czy członkowie rodziny zaangażowani w sprawy spółki nie posiadają wiedzy biznesowej czy managerskiej, co może zagrozić stabilności firmy zwłaszcza w sytuacji, kiedy następuje wymiana pokoleniowa,
 • ponieważ biznes rodzinny opiera się na zależnościach wielopokoleniowych, bardzo trudno jest przeprowadzić sukcesję tak, aby nie zagroziła ona stabilności firmy, a jednocześnie relacjom w rodzinie. Zatem profesjonalna pomoc doradcza i księgowa Biura księgowego jest przy sukcesji firmy rodzinnej niezbędnie potrzebna!!

Co to jest sukcesja?

 

Sukcesja firmy dotyczy przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, w szczególności:

 

 • – firm jednoosobowych oraz
 • – spółek cywilnych osób fizycznych.

Przedsiębiorstwa jednoosobowe swój byt prawny wiążą z osobą właściciela, który odpowiada całym swoim majątkiem za powstałe zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności. Sukcesja ma na celu zabezpieczenie możliwości kontynuowania działalności gospodarczej oraz płynności finansowej. Oznacza dokonanie szeregu czynności:

 

 • – prawnych
 • – finansowych
 • – księgowych.

 

Jest to proces niejednokrotnie niezwykle skomplikowany, w zależności od:

 

 • – typu firmy
 • – rodzaju działalności
 • – wielkości
 • – branży.

Zatem warto zwrócić się o pomoc w obszarze sukcesji do profesjonalnej i doświadczonej firmy księgowej! Bowiem sukcesja wiąże się nie tylko z:

 

 • – przejęciem majątku firmy,
 • – uprawnień do jej prowadzenia,

 

Jest to także proces przekazywania wiedzy i kompetencji między pokoleniami, lub jednemu następcy. Zatem bardzo ważne jest także, na jakim etapie przedsiębiorca zacznie myśleć o sukcesji firmy. Warto zacząć już teraz, aby nie było za późno i nie pozostawić rodziny z problemami, skomplikowaną sytuacją czy długami.

 

Co w przypadku śmierci osób prowadzących tego rodzaju działalność?

 

W przypadku śmierci osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą kończy się byt prawny przedsiębiorstwa. W przypadku spółek cywilnych, które nie posiadają osobowości prawnej, w tym przypadku odpowiedzialność spada na wspólników, osoby fizyczne.

W czym może być pomocne biuro księgowe w sukcesji?

Biuro księgowe służy w odniesieniu do sukcesji nie tylko profesjonalną wiedzą i doświadczeniem z zakresu księgowości, ale także może świadczyć usługi doradcze w postaci:

 

 • – audytu finansowego gotowości sukcesyjnej,
 • – określenia, w jakim momencie najlepiej go przeprowadzić,
 • – wskazać obszary, których powinna dotyczyć sukcesja,
 • – przygotować firmę nie tylko w obszarze księgowym czy finansowym, ale także w zakresie organizacyjno-zarządczym,
 • – zaplanować sukcesję,
 • – wspierać w przeprowadzeniu przez wszystkie etapy sukcesji.

JAKOŚĆ USŁUG POŚWIADCZAJĄ CERTYFIKATY

Co o nas mówią klienci?

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV

Korzystaliśmy z usług kadrowo-płacowych oferowanych przez Mika Consulting podczas realizacji naszych umów w Europie Wschodniej. Pragniemy wyrazić zadowolenie z rzetelności świadczonych usług. Współpraca opierała się na wzajemnym zaufaniu. Mika Consulting Monika Sajkiewicz to solidny i godny polecenia partner.

C.P. Beck Head of Strategic Purchasing Europe, Middle East and Africa, JLG EMEA BV