Polityka prywatności i
RODO

I. Polityka Prywatności

a) Dane osobowe

 1. MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz SP J. z siedzibą w Czeladzi ul. Wojkowicka
  14a właściciel serwisu mikaconsulting.eu, szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie
  Państwa zaufanie. Dlatego uzyskane dane osobowe przechowuje z największą starannością,
  zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma pomóc Państwu zrozumieć, jakie dane są zbierane, w jakich celach oraz jaki podmiot jest ich administratorem.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.

b) Gromadzenie danych osobowych

 1. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, Spółka zawsze wyjaśnia, dlaczego ich potrzebuje. Zbierane są tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.
 2. Spółka będzie gromadziła dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, nie będzie ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.
 3. Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

c) Odbiorcy danych osobowych

 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych w serwisie, w szczególności dostawcom usług IT. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji mogących stanowić dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

d) Okres przechowywania

 1. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

e) Bezpieczeństwo danych

 1. Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa
  i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony
  do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
 2. Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe
  nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które
  nie są autoryzowane do dostępu do danych.

f) Linki do stron osób trzecich

 1. Serwis mikaconsulting.eu może zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje
  kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób
  trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści.
  Zaleca się zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach
  przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

g) Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

 1. Korzystanie przez Państwa z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki
  prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy
  nie korzystać z witryny i nie przesyłać danych osobowych.

II. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku
z korzystaniem z serwisu jest MIKA CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.j z siedzibą w
41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 14a

 

a) Jak można się skontaktować z nami w sprawie ochrony danych osobowych?

 1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo
  skontaktować się z nami poprzez adres e-mail: biuro@mikaconsulting.eu MIKA
  CONSULTING Monika Sajkiewicz Sp.j z siedzibą w 41-250 Czeladź ul.
  Wojkowicka 14a

b) Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

 1. W związku korzystaniem z usług lub funkcjonalności w serwisie mikaconsulting.eu
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres usług lub
  funkcjonalności w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe.